Jag tycker om det mesta i idrottsvärlden, framförallt fotboll. På lokal nivå följer jag framförallt en av mina söners framfart på planen.