Favoritsysselsättningar vid sidan av aktiviteter kopplade till familj, vänner och arbete är bollsporter, bilar samt bad- och upplevelseresor.