RTLs Redovisningsdag 2022 i samarbete med Education by Sid

Den 15 november genomförde RTL den årliga redovisningsdagen. Syftet med redovisningsdagen är att vi ska hålla oss uppdaterade med de senaste nyheterna inom redovisningsområdet för att därigenom kunna ge dig som företagare tjänster av yppersta kvalitet. Dagen innefattade bland annat kommande ändringar i årsredovisningslagen som bland annat förväntas påverka redovisningen i bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag, vad som gäller vid installation av solceller, hanteringen i redovisningen av exempelvis biologiska tillgångar och kryptovalutor, bolagsstyrelsens ansvar med mera

Välkommen förbi på en kaffe så kan vi prata mer kring vilka nyheter som kan tänkas beröra dig och ditt företag!