Vi pratar med Agneta Liljegren, auktoriserad redovisningskonsult hos RTL Ekonomi & Revision AB, om de faktorer som påverkar och skapar balans mellan löneuttag och utdelning.

Agneta Liljegren, RTL Ekonomi & Revision

Agneta – nu är vi i början av ett nytt kalenderår. Hur påverkar det i den här frågan och hur bör man tänka som företagare i aktiebolag?

Något som ofta blir tydligt är att personen i företaget – anställd eller ägare – verkar i kalenderår när det kommer till skattefrågor, medan ett aktiebolag kan arbeta med brutet räkenskapsår baserat på vilken som helst av årets månader. Då är det viktigt att parera dessa två tidslinjer för optimala förutsättningar. Det är naturligtvis inte helt enkelt, då det finns många faktorer som kan påverka både regelverk och förutsättningar.

Du har ju arbetat med de här frågorna tillsammans med kunder i tjugo år – vilken är den vanligaste frågan du får runt det här?

”Vad tycker du jag ska ta ut som lön?” är avgjort den vanligaste frågan jag får.
Inledningsvis blir mitt svar ”det beror på”, vilket kan låta lite platt – men med tanke på de olika inblandade faktorerna måste man börja så. Frågan kräver rådgivning och det finns mycket att ta ställning till för att få till det bra.

Rent allmänt är det en god rekommendation att som ägare lägga det egna löneuttaget precis under brytpunkten för statlig skatt (SEK 554 900 för 2022, om du är under 65 år), men då gäller det att komma ihåg att brytpunkten avser den totala inkomsten för individen. Sidoinkomster måste räknas in, till exempel sidoinkomster i form av inkomst från näringsverksamhet eller pensionsinkomster.
Det är naturligtvis vanligt att man som företagare parerar löneuttaget för att kunna optimera inför aktieutdelning med lägre beskattning. I vissa fall avstår man helt från att ta ut lön i samma syfte. Då är det viktigt att hålla koll och inte avstå lön under längre perioder, man riskerar då att ”falla ur” sin SGI (sjukpenninggrundande inkomst). SGI följs och granskas annorlunda än till exempel pensionsgrundande inkomst.

Finns det sedan flertalet löner i bolaget, det vill säga ett antal anställda vid sidan av ägare, är det inte säkert att ägarens löneuttag räcker för att beräkna gränsbelopp enligt huvudregeln för aktieutdelning, det som vi till vardags kallar löneunderlaget.

Då har man rätt att använda sig av alternativregeln som är en förenklingsregel, förenklingsregeln får man bara nyttja i ett bolag. När man i förväg planerar för en bra balans mellan löneuttag och aktieutdelning gäller det att se till att det finns likviditet i bolaget samt utdelningsbara medel i form av fritt eget kapital.  

Det låter onekligen lite komplicerat. Finns det något enkelt tips runt den här frågan?

Ja, man kan tänka till runt bilförmån.
Ett tips är att höja sin bruttolön och betala bilförmånen genom ett nettolöneavdrag. Då visar du som företagare upp en högre bruttolön, det blir högre SGI om du inte redan nått taket innan och det kan även påverka att du uppfyller lönekravet vid beräkningen av underlaget till K10:an utan att det kostar dig och bolaget något extra.

Bra tips! Vilka andra tips vill du skicka med i början av ett nytt kalenderår?

Det är alltid bra att med jämna mellanrum ser över sina försäkringar; pensionsförsäkringar, ansvarsförsäkringar, företagsförsäkring, sjukvårdsförsäkringar och liknande.
Början av ett kalenderår är väl en utmärkt startpunkt för en sådan genomgång.

Du når Agneta via:

013-35 88 72

0707-41 06 72

fornamn.efternamn@rtlekonomi.se

Läs mer om våra duktiga medarbetare och hur du kommer i kontakt med oss här: https://rtlekonomi.se/medarbetare-kontakt/