Vi säger hej till Pia Carlsson, ny auktoriserad redovisningskonsult hos RTL Ekonomi & Revision.

Pia – du har 17 års erfarenhet av att arbeta tillsammans med många olika kunder. Hur får man till ett riktigt värdefullt samarbete tycker du?

Det allra viktigaste är öppenhet!

Ett starkt samarbete bygger på att både kund och konsult kan vara öppna och ärliga mot varandra. Det är så man bygger ett ömsesidigt bra förtroende.
Förtroende betyder ju att man litar på varandra. Att båda parter levererar det man lovat och att det sker på utsatt tid.
Känner man förtroende för varandra blir det också lättare att både ställa och möta de lite svårare och ibland tuffa frågorna. De är ju faktiskt nödvändiga ibland för att det ska bli bra.
Utöver det behöver man som konsult vara nyfiken och intresserad av kundens företag och verksamhet. Vad vill de åstadkomma framåt? Hur kan jag genom rådgivning hjälpa till?
Under mina 17 år har jag haft förmånen att arbeta i väldigt skilda branscher och det har alltid berikat mig både som person och som redovisningskonsult.
Något som man fångar upp i samtal med en kund kan visa sig bli värdefullt för någon annan.
Det är dessutom riktigt roligt för mig när kunskap och intryck spiller över mellan branscher och kunder – det bygger vidare på min kompetens.

Vad var det som gjorde att det blev RTL för dig nu?

Det var när det blev tydligt för mig att alla fyra delägarna är verksamma konsulter i bolaget. Jag gillar verkligen det lokala och ägarledda perspektivet hos RTL.
Likaså förstod jag tidigt under våra samtal att personaltrivsel och kunskapsutveckling är två viktiga hörnstenar i bolaget.
Det tycker jag är bra! Även om jag arbetat länge inom mitt område vill jag fortfarande utvecklas och lära mig mer.
Jag tycker också att mixen av kunder verkar väldigt spännande.
Alla kollegor som jag nu får lära känna är så duktiga och drivna i kundarbetet, det känns även det väldigt lovande.

Det låter som om du kan rekommendera andra att söka sig till RTL också?

Ja – speciellt om man uppskattar samma saker som jag. Det finns såklart fördelar hos de större och mer centralstyrda företagen, men vill man arbeta på ett företag där besluten tas snabbt och ”i huset” då passar man nog bra in här.

Vi vill dessutom bli fler, så hör av er!

Du når Pia via:

013-35 88 71

fornamn.efternamn@rtlekonomi.se