Vi säger hej till Jakob Nordh – ny revisor hos RTL Ekonomi & Revision.

Ny och ny? Jakob – du är ju en så kallad hemvändare som återkommer till RTL efter en tid i annat arbete. Hur kommer det sig?

Jag ville bredda mina kunskaper och prova något nytt. Det har varit väldigt givande och jag har lärt mig mycket nytt – samtidigt som jag har hållit mig uppdaterad med vad som händer hos RTL.
Nu kändes det som helt rätt tid att komma tillbaka. RTL ser precis som jag att resan utanför bolaget gett mig ny kunskap som kommer oss och våra kunder till nytta. Det har också hänt mycket bra inom RTL som känns lockande.
Nu ser jag fram emot att presentera den uppdaterade versionen av Jakob Nordh för nya och nygamla kollegor och kunder.

Vad anser du är det viktigaste du gör som revisor och vilket värde tillför det till dina kunder?

Många ser kanske framför sig att man anlitar en revisor bara för att man måste så snart bolaget uppfyller vissa villkor.
Den bilden brukar dock kunna gå att nyansera efter lite dialog.

Jag brukar tänka att man som företagare nog gärna ser att de egna leverantörerna och kunderna genomgår revision för att därigenom kunna känna trygghet i affärsrelationen. I omvänd ordning skapar revision av det egna bolaget en form av kvalitetsstämpel som bidrar till ökad trovärdighet för företaget och dess finansiella rapportering – att det enkelt uttryckt är ordning och reda i företaget. Det inger ett förtroende hos kunder, leverantörer, banker och andra intressenter.

I min roll som den granskande revisorn ser jag det som att jag hjälper mina kunder att skapa en trovärdighet för dess finansiella rapporter. En kvalitetsförsäkran helt enkelt.
Sedan är det väldigt inspirerande och roligt att få arbeta med olika företag i olika branscher. Man ser en stor mängd goda exempel i rutiner och processer där man i den mer rådgivande revisorsrollen kan vara en del av kundernas utveckling och effektivisering.

Jag har ett mycket stort generellt intresse för just företag och företagande och brinner lite extra för utveckling. Vi verkar i en bransch i förändring. Många är nog trötta på att höra om till exempel digitalisering, men den här snabba utvecklingen i ny teknik och nya hjälpmedel skapar en bra plattform för ett effektivt samarbete med våra kunder. Ett starkt kännetecken för RTL är vårt fokus på att hjälpa kunderna framåt och då blir effektivitet extra viktigt.

Vi är glada över att du kommit tillbaka Jakob! Nu rekryterar vi ju efter ytterligare en revisor – vad vill du skicka med för tips till någon som är intresserad?

Tack! Jag tycker också det känns väldigt bra och kul.

Om man som jag tycker om att ha lika nära till företagsledningen som till andra kollegor – och om man dessutom har ett starkt intresse för entreprenörsresor och ägarfrågor, då kommer man definitivt att trivas hos oss.

Jag uppskattar att jag enkelt och lätt kan föra en prestigelös dialog med vår företagsledning. Det betyder ju att jag genom en sådan dialog både påverkas och påverkar i vägval framåt.

Det kommer att bli en spännande tid framåt på RTL, så välkommen med ansökan!

Så länge rekryteringen pågår kan du hitta vår annons på LinkedIn – eller så kontaktar du helt enkelt någon av oss för dialog.

Du når Jakob via:

013-35 88 31

fornamn.efternamn@rtlekonomi.se