Ägarledda företag är vår specialitet

Tjänster

Start Tjänster Seminarier Nyheter Medarbetare & Kontakt

Revision - en årlig hälsokontroll

Har du råd att inte bevara förtroendet för ditt företag hos kunder, leverantörer, samarbetspartners, kreditgivare eller andra som du är beroende av? Om du vill att företaget ska växa, låna pengar eller om du vill ta in fler delägare eller t o m sälja vinner du på att ha revision i företaget, Vi kan kvalitetssäkra ditt företag, det är smartare än att någon som inte känner till ditt företag gör en felaktig bedömning.

Vi erbjuder lagstadgad revision. Vår revision är framåtriktad och syftar till att minimera riskerna för företaget och dess ägare. Därigenom bidrar revisionen till att företaget får bättre kontroll över sin verksamhet och ser var möjligheter och risker finns.

Vi erbjuder även alla typer av företag granskningsuppdrag utöver lagstadgad revision. Våra auktoriserade och godkända revisorer är medlemmar i branschorganisationen Far och står under tillsyn av Revisorsinspektionen.

 

Jenny Arvidsson

Auktoriserad revisor

Jag tycker att revision är värdefullt och en viktig kvalitetssäkring för företag. Ring mig gärna, jag vill ha fler kunder.

013-35 88 64

SE FLER medarbetare >>
 

Den lagstadgade revisionens fördelar

- Är en kvalitetssäkring av företagets redovisning, årsbokslut och årsredovisning
- Ger ökad trovärdighet och förtroende hos t ex kreditgivare, leverantörer och myndigheter
- Ger ägare och företagsledare rättvisande och korrekt rapportering till grund för affärsbeslut
- Skapar en trygghet i Ditt ägande och företagande

 
RTL Ekonomi & Revision AB
Orgnr: 556392-8174

Roxviksgatan 5
582 73 Linköping
Växel: 013-35 88 20
Epost: info@rtlekonomi.se
Denna hemsida använder sig av cookies för att förhöja upplevelsen för dig som besökare, men vi lagrar inga uppgifter om dig utan att uttryckligen be dig om tillåtelse.

Copyright © 2020 RTL Ekonomi & Revision AB