Tjänster

Start Tjänster Seminarier Nyheter Medarbetare & Kontakt

VILL NI HA HJÄLP MED LÖNEHANTERING? behöver ni backup i  er lönehantering?
VI HAR KAPACITET ATT HJÄLPA ER

Vi hjälper dig att kvalitetssäkra lönehanteringen. Är lön en av de största omkostnaderna i ditt företag? Då vet du säkert vikten av att rätt lön betalas ut i rätt tid. Vi på RTL har bred kompetens och stor erfarenhet inom ett flertal olika branscher.

Vi har arbetsrutiner som gör oss anpassningsbara till din verksamhet och dina önskemål. Varje månad sköter vi lönehanteringen åt många företag med allt ifrån en anställd till hundra anställda. Att hantera företagets löner, med allt vad det innebär, kan vara en tung uppgift. Vi är duktiga och kan därför göra det snabbt och säkert. Vi hjälper dig att kvalitetssäkra och effektivisera lönehanteringen.

Vi hjälper dig och ditt företag i den omfattning du önskar. Våra kvalificerade löneadministratörer kan t o m bli ditt lönekontor som svarar på alla lönerelaterade frågor från såväl dig som din personal.

Vi arbetar med flera lönesystem - även webbaserade - vilket ger stora rapporteringsmöjligheter mellan ditt och vårt företag. Löneansvarig hos oss på RTL är auktoriserad lönekonsult Merja Berginger 013-35 88 67.

 

Merja Berginger

Auktoriserad lönekonsult

På RTL är vi experter på löneadministration. Om du låter oss bli ditt företags lönekontor lär du inte bli besviken.

SE FLER medarbetare >>
 

Det kostnadseffektivaste är att betala rätt löner

- Lönesupport, t ex utbildningar, support och bollplank efter era önskemål
- Tidsregistrering, inrapportering kan även ske via webben
- Hantering av förmånsvärden, utlägg och reseräkningar
- Lönespecifikationer till anställda och arbetsgivaren
- Banklistor
- Skattedeklaration källskatt och arbetsgivaravgifter
- Bokföringsunderlag till ekonomiavdelningen
- Internrapportering enligt era företagsspecifika önskemål
- Semesterlöneberäkning
- Slutlöneberäkning

- Arbetsgivarintyg
- Årliga kontrolluppgifter
- Lönestatstik till SCB, Svenskt Näringsliv m.fl.
- Sjukrapportering till Försäkringskassan
- Svara på anställdas och arbetsgivarens frågor gällande löner och avtal
- Rapportering till Alecta, Fora m.fl.
- Rapportering av sjuk- och arbetsskadeärenden
- Bevakning och tolkning av arbetsmarknadens löneavtal
- Uppsättning och genomgång av lönesystem

RTL Ekonomi & Revision AB
Orgnr: 556392-8174

Roxviksgatan 5
582 73 Linköping
Växel: 013-35 88 20
Epost: info@rtlekonomi.se
Denna hemsida använder sig av cookies för att förhöja upplevelsen för dig som besökare, men vi lagrar inga uppgifter om dig utan att uttryckligen be dig om tillåtelse.

Copyright © 2020 RTL Ekonomi & Revision AB